Aanmelden nieuwe leerlingen

De stap naar de basischool is vaak een grote en spannende voor zowel ouders als leerlingen. Kleuters kunnen daarom een aantal dagdelen, voorafgaand aan hun vierde verjaardag meedraaien in groep 1. Informatie over schoolse zaken en de ininschrijving gebeurt door de kleuterleidster.

Leerlingen die afkomstig zijn van andere scholen ontvangen ook uitgebreide informatie over de school.

Het inschrijvingsformulier vindt u hieronder. Neem bij vragen gerust even contact op.

Inschrijfformulier