De drietalige school 

Drietalig onderwijs: een kans voor de toekomst van de kinderen 

Trijetalich ûnderwiis: in pré foar de takomst fan de bern 

Trilingual education : an opportunity for the future of the children 

De drietalige school, de talen Nederlands, Fries en Engels komen samen in het drietalig onderwijs. Dit betekent, dat er aan de volgende hoofdlijnen wordt voldaan: 

  • het onderwijsaanbod is in overeenstemming met de kerndoelen voor Nederlands, Engels en Fries - de drietalen worden als vak onderwezen en functioneren als voertaal 
  • binnen de organisatie functioneren het Nederlands en het Fries zowel mondeling als schriftelijk in de interne en externe communicatie - de drie talen zijn zichtbaar in een meertalige leeromgeving - de school maakt deel uit van het netwerk ' drietalige scholen' 
  • de school voldoet aan de Landelijk Standaard voor kwalitatief goed vvto-onderwijs