Leerlingenzorg

Centraal in de leerlingzorg staat de interne begeleider. De IB-er op de Tsjelke is juf Metsje. Een aantal dagdelen per week geeft zij invulling aan IB-activiteiten als :

  • het adviseren van leerkrachten m.b.t. toetsen en toetsaanvragen;
  • het samenstellen van de toetskalender;
  • het bespreken van groepsplannen met de leerkrachten;
  • overleg met externe deskundigen en ouders.

Kortom de IB-er coördineert de verschillende zorgonderdelen en zorgvragen.

In de schoolgids vindt u een uitgebreide beschrijving van het onderdeel zorg [zie praktische informatie – schoolgids].