Tevredenheidspeilingen 2020

Eenmaal per jaar peilen we de tevredenheid bij leerlingen. In dit eerste fusiejaar beoordelen de leerlingen de school met een 8,2. 

Ook onder de ouders is er gevraagd naar de tevredenheid. De ouders beoordelen de school met een 7,9. 

De uitkomst van de tevredenheidspeilingen helpt ons bij het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.