Medezeggenschap

Net als iedere andere school heeft ook onze school een Medezeggenschapsraad (MR). 

In deze raad zitten vertegenwoordigers van ouders (drie) en van de leerkrachten (drie). 

Alle onderwerpen die op school betrekking hebben worden besproken tijdens de MR-vergaderingen, die regelmatig worden gehouden. 

Door de MR hebben de ouders de mogelijkheid direct bij het schoolbeleid en het schoolleven in al haar facetten betrokken te zijn. Een van de taken is het meedenken en meebeslissen over de inzet van de middelen. 

De directeur van de school vertegenwoordigt het bevoegd gezag bij de MR.

De medezeggenschapsraad bestaat uit

Oudergeleding

  • Sonja Miedema [vz.]
  • Arenda Douma
  • Siebe Lieuwe Duinstra

Personele geleding:

  • Metsje Gerlsma
  • Tine Rienks
  • Anneke van der Heide