Ouderraad

In de ouderraad hebben zitting:

 • mevr. Jeltje Dijk (voorzitter)
 • mevr. Sjoerdtje de Lau
 • mevr. Thea Bijlstra
 • dhr. Doede van der Werff
 • mevr. Hannie Stielstra
 • mevr. Josje Rikkert
 • mevr. Anette Bakker
 • mevr. Angela Zijlstra
 • mevr. Anna Thea Kempenaar

De taak van de OR is in het kort: assisteren bij tal van activiteiten in en buiten de school. Een van de leerkrachten is contactpersoon bij de OR.

Vergaderdata

 • 7 juni 2017
 • 5 juli 2017