Oudercommissie:

In de ouderraad hebben zitting:

  • Jeltje  Dijk (vz.)
  • Jessica Stielstra (penn.)
  • Albert Veenstra (secr.)
  • Marjan Haitsma
  • Hessel de Groot
  • Ale Kamma
  • Geja de Vries
  • Annette Bakker
  • Kees Anne Fennema

De leden van de ouderraad assisteren bij tal van activiteiten in en buiten de school.