Oudercommisie 

In de oudercommisie hebben zitting:

  • mevr. Jeltje Dijk 
  • mevr. Geja de Vries
  • mevr. Jessica Stielstra
  • dhr.    Ale Kamma
  • mevr. Annette Bakker
  • dhr.    Hessel de Groot
  • mevr.  Marjan Hiemstra- Haitsma
  • dhr.     Kees Anne Fennema
  • dhr.     Albert Veenstra

De leden van de oudercommisie assisteren bij tal van activiteiten in en buiten de school.