Ouderraad

In de ouderraad hebben zitting:

  • mevr. Jeltje Dijk (voorzitter)
  • mevr. Sjoerdtje de Lau
  • mevr. Thea Bijlstra
  • mevr. Hannie Stielstra
  • mevr. Anette Bakker
  • mevr. Angela Zijlstra
  • mevr. Anna Thea Kempenaar
  • dhr. Hans Smit
  • dhr. Albert Veenstra

De taak van de OR is in het kort: assisteren bij tal van activiteiten in en buiten de school. Een van de leerkrachten is contactpersoon bij de OR.