Groepsindeling

Er wordt gewerkt met combinatiegroepen. De verdeling is als volgt:

  • Groepen 1 en 2: juf Wytske
  • Groepen 3 en 4: juf Harmien en juf Hillechien
  • Groepen 5 en 6: juf Yteke (vervangt juf Anneke voor zwangerschapsverlof)
  • Groepen 7 en 8: juf Metsje en juf Tine