Ouderbijdrage 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders een 'overeenkomst ouderbijdrage' . Hierin worden de verschillende bijdragen gespecificeerd per groep aangegeven. 

Groepen 1 en 2: € 50,00 Euro
Groepen 3 en 4: € 60,00 Euro
Groepen 5 en 6: € 128,00 Euro 
Groepen 7 en 8:  € 120,00 Euro 

Bankrekeningnummer NL67 RABO 0148 3807 19 
t.n.v. OR/MR de Tsjelke 

Stasjonswei 12 
9151 JN Holwerd 

De ouderbijdrage ontvangen wij graag vóór 1 april. 

Informatie over de Stichting Leergeld is op school aanwezig.