Roosterzaken

De diverse ruimtes van de school worden intensief benut. De leerlingen van de verschillende groepen hebben een eigen lokaal : groepen 1-2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8.

De gemeenschapsruimte en de teamkamer worden gebruikt bij splitsing van groepen, werken in groepjes of individuele begeleiding.