Vrijstelling van de leerplicht

Leerlingen zijn leerplichtig vanaf 5 jaar. De wet biedt de mogelijkheid - onder voorwaarden - tot vrijstelling van de leerplicht. Mocht u ontheffing van de leerplicht willen aanvragen, dan is op school een formulier verkrijgbaar.