Visie en identiteit

De visie van 'de Tsjelke' is samen te vatten in : ELK KIND EEN HOOFDROL!

Samen de sprong wagen’ is de naam van de samenwerking tussen de beide Holwerder basisscholen, de obs de Tsjelke en de cbs Ploos van Amstelskoalle . Het beoogde resultaat van deze samenwerking is één samenlevingsschool in Holwerd. ‘Samen het beste uit kinderen halen en kinderen de wereld laten lezen’ is de gedeelde visie van beide scholen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website www.samendesprongwagen.frl